Mỏ hàn chì thiếc Weller Đức

Mỏ hàn nội địa Nhật Hakko Junior có công suất lớn 60W (Công suất thực) cho nhiệt độ nóng cao thích hợp các mối hàn lớn.

Liên hệ zalo/ số điện thoại: 0909 246 659
error: Content is protected !!