Mỏ hàn nội địa Nhật Hakko Junior 60w (Công suất thực)

210.000

Mỏ hàn nội địa Nhật Hakko Junior có công suất lớn 60W (Công suất thực) cho nhiệt độ nóng cao thích hợp các mối hàn lớn.

error: Content is protected !!